Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Късноантична и средновековна укрепена епископия, село Ненково

Късноантична и средновековна укрепена епископия, село Ненково

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Ненково
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

Късноантична и средновековна укрепена епископия от ІV – ХІV век са открити край село Ненково в местността Асара до устието на река Боровица.