Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Къщи на ул. Съединение, град Крумовград

Къщи на ул. Съединение, град Крумовград

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, град Крумовград
Тип: Народна архитектура
Епоха:
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Народна архитектураНародна архитектура

В историческата зона на град Крумовград, по улица "Съединение" откриваме къщи с висока архитектурна стойност - обявени за групов паметник на културата с местно значение.