Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Средновековно селище, село Кралево

Средновековно селище, село Кралево

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Кралево
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Древен обект

На около километър югоизточно, в местността "Райчевски калеми" откриваме средновековно селище.