Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Средновековна църква, махала Бяла черква

Средновековна църква, махала Бяла черква

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, махала Бяла черква, община Куклен
Тип: Народна архитектура
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириНародна архитектура

Край махалата Бяла черква в община Куклен откриваме средновековна църква. Някога на това място е имлао манастир, който е изгорял.