Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Село Добралък

Село Добралък

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Добралък, община Куклен
Тип: Народна архитектура
Епоха:
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Народна архитектураНародна архитектура

В малкото родопско селце Добралък цари самобитна атмосфера. Разположено в най-южните разклонения на Чернатишкия дял на Западните Родопи, обградено и защитено от всички страни от планината, селото надживява векове и събития. В него е запазено едно от най-старите запазени училища в Родопите, както и традиционни възрожденски къщи.  

Легендата за създаването на село Добралък разказва, че преди много много години, след разселването на някогашното старо село Герово, един от жителите му на име Добрю, напуснал родното огнище. Пуснал Добрю говедата си по дефилето на река Луковица и тръгнал да търси ново поселище. Скоро стадата възвили вдясно по дълбок дол и навлезли навътре в планината. По обяд пладнисали в малка лъка. Там се установил дядо Добрю със своите говеда. После лъката с поселището нарекли Добрюва лъка, а оттам дошло и Добра лъка.