Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Стара крепост край град Куклен

Стара крепост край град Куклен

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, град Куклен
Тип: Крепост
Епоха:
Тема: Крепости
Световно наследство:
КрепостиКрепост

На три километра южно от град Куклен откриваме риуните на стара крепост.