Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Средновековна църква, град Куклен

Средновековна църква, град Куклен

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, град Куклен
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център