Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Мутафчийство (козинарство)

Мутафчийство (козинарство)

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Смолян
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство: Нематериално наследство
Нематериално наследствоНематериално наследствоНематериално наследство

В нашите земи мутафчийството започва да се упражнява след падането на България под турско робство. То е особен вид тъкачество с козинява прежда, изпридана с няколковретенен чекрък. Само в Средните и Източни Родопи тъканите от козина се изработвали на отвесен стан и са предназначени за чулове, дисаги, постелки, чували, торби, колани за добитъка и др.
На отвесен стан се тъчели и родопските кичени халища, които могат да бъдат пречислени към губерите. Те са едро орнаментирани килими с висок кит от прежда или от кичури вълна в бели, кафеви, сиви и жълтеникави тонове наредени ивично или шахматно.