Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Църква „Свети Пророк Илия“, град Ивайловград

Църква „Свети Пророк Илия“, град Ивайловград

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, град Ивайловград
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

Църквата "Св. Пророк Илия" в Ивайловград е сред най-представителните възрожденски култови сгради в общината, обявена за архитектурен паметник на културата с местно значение. Строена през 1872 г. като катедрална епископска църква, тя представлява внушителна трикорабна едноабсидна базилика с монументален интериор и богата декоративна украса. Иконите от иконостаса са дарения от миряни и еснафи от околността с множество надписи на гръцки език.