Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Църква „Св. Преображение Господне“, град Ивайловград

Църква „Св. Преображение Господне“, град Ивайловград

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, град Ивайловград
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

Църквата "Св. Преображение Господне" в град Ивайловград е изключително ценен представител на възрожденската култова архитектура, изобразително и приложно изкуство в България, обявен за архитектурно-художествен паметник на културата с национално значение. Църквата е строена през 1828 г. на мястото на по-стар храм (престолния камък е от 1805 г.), като в сегашния си вид е трикорабна едноабсидна псевдобазилика и се отличава с рядко срещана планова схема, умело изграждане на обемно-пространствената композиция и майсторско изпълнение на архитектурните детайли, дърворезбената украса и иконите (средата на XIX в.) – дело на гръцки майстори резбари и зографи.