Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Село Звездел - старо рударско селище

Село Звездел - старо рударско селище

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Звездел
Тип: Индустриален обект
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Индустриален обект

Рудните богатства на Източно-родопската област са давали поминък на местното население от най-дълбока древност до наши дни. Вероятно първите опити за рудодобив датират от меднокаменната епоха, когато номадски групи са издирвали злато и сребро, медна и оловна руда в полиметалните находища на Звезделското, Маджаровското и Гюмюрджинското рудни полета. Този поминък постепенно е ставал традиционен за усядащото в планината население и е съществувал с различна интензивност до 17 в. включително според османските архиви.

Голяма концентрация на стари рудни галерии има в Звезделското рудно поле. Такива бяха открити в северното подножие на връх Асара до рудник "Звездел". Като стари рупи могат да се определят и многобройните кухини, издълбани в скалния венец на върха. По разположените върху западния скат тераси заедно с керамиката от късната античност при сондаж е установено и наличието на парчета шлака. Стари галерии са пресечени и при разработването на находищата "Галенит" и "Пчелояд".

Останки от първобитна пещ за топене на галенит са открити до местността "Мадан дере" при рудник "Звездел". Пещта е с кръгла форма и диаметър три метра. Аналогични материали са констатирани по протежение на електрическия далекопровод между Стръмни рид и рудник "Звездел".