Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Местност Хамбара, село Стояново

Местност Хамбара, село Стояново

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Стояново
Тип: Културен пейзаж, Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоКултурен пейзажНематериално наследство

В землището на с. Стояново има местност наречена „Хамбара”. За нея 105 годишният Махмуд Еминов разказвал следното:
 „След падането на България под турска власт, българското население на село Стояново много пъти било нападано от турски дружини и било ограбвано изцяло. По-късно турските дружини прибягвали до обиране на житото, за да заставят жителите да приемат мохамеданската вяра. За да могат да запазят храните си, местните хора се организирали и пренасяли житото си на едно място, където го криели. Тази местност станала нещо като хамбар за цялото село, от където получила и името „Хамбара”.