Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Църква ”Св.Неделя”

Църква ”Св.Неделя”

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, гр. Смолян, кв. Райково
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

Църква ”Св.Неделя” в стария възрожденски квартал Горно Райково на Смолян е построена през 1836 г. със султански ферман. Трикорабната базилика е изографисана през 1882 година от стенописците Д. Христов и Г. Хрисаф от Асеновград. Обявена е за архитектурен и художествен паметник на културата.