Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Праисторическо неолитно селище

Праисторическо неолитно селище

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Кремене
Тип: Древен обект
Епоха:
Тема:
Световно наследство:
Древен обект