Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Черничеви насаждения край селата Долно Луково и Мандрица

Черничеви насаждения край селата Долно Луково и Мандрица

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, села Долно Луково и Мандрица
Тип: Културен пейзаж
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоКултурен пейзаж