Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Традиционен поминък тютюнопроизводство

Традиционен поминък тютюнопроизводство

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, град Ивайловград, села Свирачи, Долно Луково
Тип: Културен пейзаж, Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоКултурен пейзажНематериално наследство