Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Църква "Св.Пророк Илия", село Давидково

Църква

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Давидково
Тип: Християнски религиозен център
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастириХристиянски религиозен център

Храмът "Свети пророк Илия" в село Давидково е строен през 1923 година. Благодарение усилията на местните хора, църквата е напълно възстановена и посреща християни. Едно от най-ценните неща в храма е дървеният иконостас, изработен през 1927 година.