Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Старата джамия в Ардино

Старата джамия в Ардино

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, гр. Ардино
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха:
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
Ислямска култураИслямски религиозен център

Страта джамия е разположена в централната част на град Ардино. Строена през ХV век и е реставрирана през ХІХ век.

В първият писмен извор за град Ардино (записките на френския изследовател Огюст Винекел от 1847 г.), е записано: “Джамията на Иридере – това мохамеданско село състоящо се от махали, разположени по долината се забелязва на доста голямо разстояние".