Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Легенда за Радоилов син

Легенда за Радоилов син

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Арда
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоНематериално наследство

В село Арда се помохамеданчили всички, освен двама братя, синове на някой си Радоил. Те отказали да приемат исляма и дълго време се крили из горите, за да могат да запазят вярата си. От тях произлезли българите християни в село Арда, което оттогава е смесено. Оттогава се е запазила пословицата:
"Остави го, той е Радоилов син" - т.е. упорит и твърдоглав човек.