Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Градището "Поповица" при село Стража

Градището

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, с. Стража
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоНематериално наследство

Народното предание казва че Градището "Поповица" при село Стража било жилище на един поп - войвода в старо време, който дълго време се борил с турците, догде най - после бил убит, а дружината му изтурчена. Приказва се тъй също, че на това място се намира много имане и черковни работи, но не се вдава никому да рови и ги намери, защото си имало стопанин, който се явява в разни образи, като мома или старец, и причинява уж нещастия на посетителите.
Околността на това селце със славянско име изобилства от малки черквици : "Свети Илия", "Свети Константин" и "Света Елена", "Свети Георги" и други. На някои от тях помаците колят курбан на годишните им празници. За самото селце казват, че е била стражница на казаната крепост, от което и добило името "СТРАЖА".