Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Квартал Райково

Квартал Райково

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, кв. Райково, Смолян
Тип: Народна архитектура
Епоха:
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Народна архитектураНародна архитектура

Квартал Райково (в миналото самостоятелно селище, днес присъединено към града) се гордее със своите стари къщи, дело на местни майстори от ХІХ в. в стила на родопската възрожденска архитектура. Всяка от съхранените до наши дни сгради има своята история и същевременно говори за естетическия вкус на майсторите-строители и на някогашните си обитатели – абаджии, медникари, търговци...Според легендата село Райково било основано от побратим на легендарния Момчил юнак, Райко.

Архитектурният комплекс в "Долно Райково" е от три ядра: Чешитска махала, Радева махала и къщите, изграждащи крайуличния силует на квартала. Чешитската махала е възрожденска гордост на старо Райково. Най-забележителни са братската Чешитева къща, Мильон-Чешитевата, Гьорджевата къща и Чешитската чешма. В същия квартал е и Алибеевият конак, изграден през ХVІІІ век.

Много интересна възрожденска постройка е Пангаловата къща в кв. Горно Райково. Според някои изследователи на Родопската архитектура, това е най-монументалната възрожденска къща в Родопите. Къщата е на три етажа, състои от три салона и около двадесет стаи. Строена е през 1860 година за заможния местен търговец на аби Пангал Вълчу от известните дюлгери Вълчо и Харит Кисьови. Къщата изцяло е бяло варосана, за разлика от повечето други стари къщи, само в ъглите на зида се виждат дялани камъни. Започвайки от цокъла, стените се изкачват равно през първия етаж, като разчупването им става едва при третия етаж. Отдолу и отстрани на фасадата стените са обковани с дъсчени рамки. На фасадата са изградени един върху друг два рядко красиви кьошка. Първия е на втория етаж, непосредствено над входната врата. Следва плавен вертикален преход към издадения още по-навън кьошк на третия етаж. Кьошкът на втория етаж има пет прозореца, а този на третия етаж – седем. Симетрично на горния кьошк са разположени други два, от ляво и дясно, със същата големина в края на етажа.