Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Село Долно Луково

Село Долно Луково

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Долно Луково
Тип: Народна архитектура
Епоха:
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
Народна архитектураНародна архитектура

В село Долно Луково, община Ивайловград, са запазени значителен брой традиционни къщи от типа на тракийската (родопска) земеделска къща с каменни зидове, покрити с каменни плочи. Фасадите са измазани с кал и варосани. Особен интерес представляват двуетажните и триетажните богати къщи със симетрични и асиметрични композиции. Най – забележителната от тях се намира срещу църквата на селото. Почти всяко второ семейство е отглеждало буби, поради което къщите са били оформени като бубарски.