Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Мъжка игра "Бешкаре"

Мъжка игра

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Аламовци
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоНематериално наследство

В село Аламовци, близо до Златоград откриваме мъжката игра, наречена "Бешкере". "На Нова година-Касум, когато сберат всичко, ходят бешкаре-десет-петнайсет човека. Обличат стари дрехи. Слагат бели и червени гугли на главата. Ошероваха са от харкумана със сажди". Имат по 5-7 чана. Двама-трима са бешкарите, които вървят да "бишкат" житото и пет-шест просяци клаваха възглавници с руха пълни на гърбовете". С бешкарите вървят двама старци и невяста. Двама от бешкарите пазят невястата. Просяците или стопаните я крадат, а двамата старци се бият, кой да търси невястата. Един от старците се свива на колене, а другият го бие, докато "умре". След като се съживи, той започва да бие другия старец и действието се повтаря. Бият се и когато невестата "се сваля" с един от тях. Бешкарште играят хорото с движение "ход с подскок".