Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Момински игри, община Баните

Момински игри, община Баните

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Давидково, Гълъбово, Вишнево, Глогино, Дебеляново, Вълчан дол
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоНематериално наследство

Много от селата в община Баните пазят традициите на моминските игри.

"Влачене" е Традиционна моминска игра, която се изразява в движение "влачене" на ръцете, които са събрани пред гърди, лактите са изнесени встрани, а пръстите свити. От това положение, ръцете се изнасят до встрани-долу, след което се връщат до изходното си положение. Движението се прави ритмично, в синхрон с танцовото движение, до края на играта. За приключване пляскат с ръце и започват следващата игра. Играта е характерна за селата в община Баните - Давидково, Гълъбово, Вишнево, Глогино.

За играта "На четири" момите в село Дебеляново застават на разстояние една от друга в четирите посоки. Придвижват се с "прибежка" - ръце долу или поставени на кръста с леко свити пръсти. Докато първите две се събират към центъра, другата двойка момичета играят ситно на място,а когато отстъпват назад,вторите две тръгват напред. След като поиграят известно време в посоките напред и назад, правят последователно разминаване на кръст-първо едната, а след нея и другата двойка. Фигурите се изпълняват в посочения ред много пъти, като момите пляскат с ръце и се прегрупират, като отново могат да повторят игрите "на две" и "две по две" (по-характерни за района на Златоград).

Моминската игра "Навиване на кълбо" откриваме в селата Гълъбово и Давидково. При нея ръцете са събрани пред гърди, лактите изнесени встрани. Пръстите на лявата ръка са събрани, също и на дясната-палец,показалец и среден. Дясната длан описва кръг около лявата длан. Момите изпълняват "навиване" без прекъсване. Играят само в посоките напред и назад.

При играта "Навиване на чекрък"  в Давидково, Вишнево и Дебеляново дясната ръка е свита в лакътя, дланта е обърната навътре със свити пръсти, а лявата ръка е поставена на кръста със свити пръсти. По време на движението, дясната ръка описва малки кръгчета по посока на часовниковата страна.

Моминската игра "Намотаване" се играе в село Глогино. Момите играят по двойки, заловени с двете си ръце.Кръстосват ги, без да се освобождават от хвата, след това разменят местата им, като изнасят ръце встрани и пак ги кръстосват-тези, които са били отгоре, преминават на кръст отдолу. "Намотаването"се изпълнява без прекъсване, след което пляскат с ръце и преминават в следващата дейност. В същото село се среща и играта "Насноване". При нея, момите играят по двойки, заловени с двете си ръце, рамо до рамо, обърнати в една посока. Вътрешните ръце са спуснати, а външните-свити в лакти. Заиграват напред и след изпълнение на няколко стъпки се обръщат една към друга на 180 градуса, без да се освобождават от хвата, само сменят положението на ръцете си. Движението в посоките напред и назад с обръщане се повтаря многократно, като че насноват нишки. Пак в Глогино могат да се видят Момински игри обградени в кръг. Тове се случва, когато в двора на младоженеца, след като са довели невестата, момите заиграват"хоро". Залавят се в кръг за ръце, пеят и отпяват две по две. В кръга рипкат по двойки и по четворки "на влачене" и "ткаене". След тях в кръга влизат други моми за самостоятелна проява пред всички. В с.Вълчан дол в кръга на това хоро правят "чесане","предене","пляскане".

Моминската игра "Плетене" откриваме в село Гълъбово. При нея двете ръце са събрани пред гърди, лактите са изнесени встрани, пръстите са свити, само палците са опънати и събрани един срещу друг. По време на игра, девойките пружинират леко в ритъма на танцовото движение, ръцете имитират "плетене". До края на играта се "плете". Пляскат и завършват.

Играта "Предене" е характерна за Давидково. С лек удар дланите на играчите се разминават, почти плъзгат, по гърдите. Дясната ръка се изнася напред-горе, а лявата преминава встрани-долу, леко свита в лакътя. Дясната ръка пружинира в ритъма на движението, пръстите й се плъзгат един в друг , като че подръпват и пресукват нишка. Палецът и средният пръст на лявата ръка "щракат" а всек такт като да завъртват вретено. "Напридането" се прави при движение в посока напред, когато двойките се събират, а при престъпване назад само "предат", правят "навретено". Действието се прави и с другата ръка. При разминаване двойките пляскат с ръце. Пляскат и за край на играта.

Моминската игра "Сечене" се среща в селата Давидково и Дебеляново. При нея дясната ръка е свита в лакътя, дланта е обърната навътре със свити пръсти, а лявата ръка е в положение свободно долу. Дясната ръка се придвижва леко нагоре и рязко надолу. Заедно с това движение и тялото се навежда в ритъма на ръката.

"Чесане" се играе в селата Давидково, Дебеляново и Вълчан дол. Едната ръка е поставена на кръста със свити пръсти, другата е изнесена напред-долу със свободни пръсти. Изнесената ниско ръка се отклонява ритмично вдясно и вляво. При смяна на посоките, напред и назад, ръцете се сменят-движението без прекъсване продължава с другата ръка. След пляскане започва ново действие.

Ходеното хоро на завързване е рядко срещан старинен вид на мълчана игра. В него участват неопределен брой моми,заловени за ръце долу. Първите две в реда правят "порта"с изнесени ръце. Последната мома повежда веригата в линията на кръга. Всички преминават с движение "прибежка" през портата. Когато се изтегли цялата редица, тази която остава крайна, се обръща с гръб и то без да се освобождава от хвата, кръстосва ръце - "завърдва се". Другите две моми до нея правят нова "порта". И така всички до последната се залавят на "порти", преминават през тях и се "завързват". Играта продължава,като отново се завързват и отвързват след преминаване през портите. Играят докато се наситят. Характерна е за селата Давидково и Дебеляново.

В моминското ходено хоро на селем играят всички моми, заловени за ръце в кръг. Придвижват се бавно,с естествен ход по кръга. Първите две двойки пеят и отпяват: "Ела се свива, развива, мома се с рода прощава". След като изпеят този ред от песента, правят музикална пауза, на която момите се хващат под ръка и продължават по двойки, една зад друга движението по кръга. Те правят осемдесет стъпки и отново всички се залавят в единичен кръг за ръце долу. Хорото се изпълнява в тази последователност на фигурите в реда на няколко обичайни песни.