Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Момински игри, Златоградско

Момински игри, Златоградско

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, Златоград
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоНематериално наследство

В района на Златоград е запазена традицията на моминските игри.

Играта, наречена "Две по две" се играе се на сватба в дома на младоженката, на Предой и на седенки.

В моминската игра "На две" девойките "рипкат" една срещу друга със свободен ход, в посоките напред и назад, разминават се, въртят се, пляскат с ръце. Надпяването встрани от тях е обичайно за повечето варианти. Към празничното облекло носят богата украса от нанизи и много кърпи в ръце и прикрепени на кръста.

Тези игри се срещат и в района на село Давидково (община Баните) и в района на град Девин.