Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Късноантична и средновековна укрепена епископия

Късноантична и средновековна укрепена епископия

За обекта


Коридор:
Държава: България, с. Ненково, местност Асара
Тип:
Епоха:
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
Християнски манастири