Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Ковачество

Ковачество

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Централна Босна
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоНематериално наследство

Развитието на рударството и металообработването в Централна Босна е обусловено от големите залежи на руди, многобройните реки и гъсти гори. Развитието на миньорството и производството на метал в този район започва през Средновековието. За дълго време най важният продукт на средновековните ковачи са подковите. Изработвали са се до 50-те години на XX в., когато са заменени от съвременната подкова. Вярва се, че намирането на подкова носи късмет.

Експертна мрежа