Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Къщата на Шеранич

Къщата на Шеранич

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Баня Лука
Тип: Народна архитектура
Епоха: Средновековие
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
СредновековиеНародна архитектураНародна архитектура

Илиджа махала е наречена по името на горещите лековити извори, сред които преминавал поток от гореща вода, вливащ се в река Врбас. Няма сигурни исторически данни за съществуването на махалата през Римската епоха, въпреки че пътят от Салона до Сервициум е преминавал през тези места. През Средновековието, в нач. на XVI в., е построена обширна мусалла (помещение за молитви), а след това и Махмуд Челеби (Илиджанска) джамия като център на цялата махала. Скоро след това са построени много къщи, често с минерални бани към тях. Покритите бани (хаузи – арабски бани) и двете малки мелници, които са построени по това време, е можело да бъдат ползвани дори през суровите зими.
Шераничите са били богати земевладелци и най-голямата фамилия в Горни Сехер. Те построяват къща там в средата на XVIII в. Сградата е една от малкото оцелели примери за този тип жилища в Илиджа махала, характерна с баните си (хаузи), разположени непосредствено до къщите.

Експертна мрежа