Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Врандук - Старият град

Врандук - Старият град

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Врандук
Тип: Крепост
Епоха: Ново време, Средновековие
Тема: Крепости
Световно наследство:
Ново времеСредновековиеКрепостиКрепост

Селището Врандук със Стария си град се намира в долината отляво на река Босна, на около 20 км северно от Зеница. Със своето природно и географско положение, Врандук охранява пътя, водещ към централна Босна. Градът е разположен на много важен, стратегически път, който някога свързвал Високо с река Сава, през долината на Босна.
Специфична черта на селището е връзката между крепостта и града долу. Въпреки реконструкциите през времето, крепостта е запазила оргиналните си изчистени форми, реминисценция от ранните Европейски укрепелни съоръжения.
Не може да се определи точното време на строителството им. Освен главната кула, първоначално е съществувала дървена сграда на мястото предвидено за гарнизон и цистерна. Предполага се, че градът е възникнал в края на ХІV век. До 1463 година, Врандук е бил първо седалище на бана, а по-късно и на краля и е принадлежал към кралските земи. Той е бил единственият укрепен град в средновековната Босненска енория Брод по онова време. За пръв път се споменава в писмо до Клрал Зигмунд от правителството на Дубровник от 11 март 1410 год. Османската империя завладява Врандук през 1463 год. и оттогава той става най-северната укрепена граница на османското управление. През ХVІІІ век е основана местната управа на Врандук, а от края на ХІХ век градът постепенно губи стратегическото си значение.

Експертна мрежа