Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Манастирът Завала с църквата “Посвещение Богородично”

Манастирът Завала с църквата “Посвещение Богородично”

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Попово поле
Тип: Християнски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Християнски манастири
Световно наследство:
СредновековиеХристиянски манастириХристиянски религиозен център

Манастирската църква “Посвещение Богородично” се намира в Завала, Попово поле, близо до Равно.
Най-старият писмен документ на Завала е договор за продажба на лозе на Манастира от 1514 год. Манастирът по това време вече има скрипторий (стая за преписване на ръкописи) и името на благодетеля, който въстановил манастира е известен от летописите на Завала. Той е бил Дук с потекло от фамилията на Храбрен-Милирадович. Нови конаци (спални помещения) били построени през 1876 год. когато са възстановени и други части на Манастира. През 1886 год. е отворено манастирско училище. По време на Втората Световна война е унищожена цялата колекция от произведения на изкусктвото на манастира в Завала.
Цялата и северна част на църквата е опряна в скала. Северо-източно от църквата, на скалата се намира каменна камбанария от т. Нар. тип “преслика” с три камбани, построена в 1899 год. Преди построяването на стълбище южно от сградата от австро-унгарските управници, единственият подход към църквата е бил тунел.
Фреските на църквата на манстира в Завала се считат за едни от най-изящните произведения на изкуството в Босна и Херцеговина от Османския период. Изписани са през 1619 год. от Георгие Митрофанович (той е изписал Патриаршеската Трапезария и църквата на Свети Димитър в Печ, Трапезарията на Хилендарския манастир, и няколоко изключителни икони за Сръбския манастир в Атон).

Експертна мрежа