Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Текето на река Буна

Текето на река Буна

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Благай, Мостар
Тип: Ислямски религиозен център, Културен пейзаж
Епоха: Ново време
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
Ново времеИслямска култураИслямски религиозен центърКултурен пейзаж

Текето се намира при извора на река Буна в Благай, близо до Мостар. Ансамбълът се сътои от тюрбе и мусафирхана на текето, останките от Текето и мелниците на реката, заедно с природната среда на извора и скалите. Ансамбълът е ценен образец на религиозна и жилищна ислямска архитектура в Босна и Херцеговина, с определени ясно изразени характеристики, следствие на влиянието на Барока в османската архитектура.
Ансамбълът на Благай тепе е бил построен много скоро след установяването на османско господство в Босна и Херцеговина, около 1520 год. Текето е издигнато на мястото, където е изчезнал “добрият” Евлия. Ето защо в тюрбето е построена специална гробница за него. Повечето текета имат също и мусафирхана, мястото където шейховете (най-високият сан в ордена Суфи), дервишите и други пътуващи можели да пренощуват безплатно. Това, което е останало от Благай Теке днес е жилищната сграда (мусафирхана) и тюрбето (мавзолеят) с две гробници с ковчези от дърво.
Тъй като природата е част от ритуала, скалите и водата до Благай Теке са неразделна част от това свято място. Изворът на Буна е най-красивият подводен извор в карстовия район (чийто добив е около 30 куб.м /секунда).

Експертна мрежа