Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Шарената Джамия - Сюлеймания

Шарената Джамия - Сюлеймания

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Травник
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха: Ново време
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
Ново времеИслямска култураИслямски религиозен център

Шарената джамия, наречена още “Сюлейманя”, със шадраван, чешма и магазини се намира в центъра на Долна чаршия в Травник. По отношение на архитектурата си представлява най-значимият образец на джамия с колони (зоната за молитва над безистена (покрит пазар) в Босна и Херцеговина.
Градоустройственото развитие на селището е свързано с периода на турското владичество в Босна. По време на този период, Травник е заемал значимо място в адмиинстративното деление на градовете в Босна (бил е седалището на кадилъка и Босненския пашалък). През 1699 год. седалището на Везира се премества от Сараево в Травник, където остава до юни 1850 год.
Джамията Гази-агина, разрушена през 1757год. се е намирала на мястото на Шарената джамия още в края на ХVІ век. В същата година, друга джамия – джамията Чамилия е построена на нейно място. Тази джамия наподобява на днешната сграда. Стъпила е върху ниски каменни колони. Под нея е построен бизистеа с два входа, десет магазина вътре и седем наоколо, зад арките на джамията. След пожара в 1815г. джамията е изцяло обновена от Скопляк Сюлейман-паша, на името на който е наречена Сюлеймания.
Освен структурното устройство на джамията, включваща безистен и магазини, разделени във вертикална ос на 3 етажа, за най-значими елементи на джамията се считат декорацията на стените на фасадите и интериора на сградата, където доминират декорациите от цветно дърво. Заради тази декорация джамията е наречена Шарената джамия.

Експертна мрежа