Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Кулата Градашчевица

Кулата Градашчевица

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Биела
Тип: Крепост
Епоха: Ново време
Тема: Крепости
Световно наследство:
Ново времеКрепостиКрепост

Архитектурният ансамбъл на кулата Градашчевица се намира в махалата Биела, в най-ниските склонове на планината Майевица. Той се състои от основна укрепена структура, лятна кухня, два кладенеца и зидове, ограждащи двора.
Вярва се, че кулата Градашчевица е издигната от член на фамилията Градашевич, една от най-богатите в района. Смята се, че фамилията има корени, идващи от Унгария и не е принадлежала към средновековните босненски феодали.
Макар че няма достоверни доказателства за това, може да се предположи, че кулата е построена от Осман паша Градашчевич, в края на ХVІІІ век и началото на ХІХ век.
Кулата принадлежи към характерните за средновековието жилищни сгради-крепости. Първите три етажа на сградата, с амбразури в стените, са имали отбранителна функция. Четвъртият и петият етажи били използвани за жилищни нужди. Жилищните помещения били отделени от останалата част на сградата със специални врати.

Експертна мрежа