Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Археологически комплекс Ратайе в Милйевина

Археологически комплекс Ратайе в Милйевина

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Фоча
Тип: Културен пейзаж
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеКултурен пейзаж

На най-високото място в село Ратайе се издига самотна варовикова скала. Във високата над 6 м. скала е издълбана килия - централен елемент в разкрития на това място средновековен комплекс. Над източния ъгъл на входа в килията има надпис на кирилица. Единствената дума, която може да се дешифрира е името Радослав. На северната страна на килията еразположена пейка, над която е издълбана плитка триъгълна ниша. Гробница, издълбана във формата на човешко тяло, откриваме в центъра на килията по остта запад-изток. Килията и гробницата датират от периодана средновековието. На около 150 метра югозападно откриваме кулата фамилията Ченгич-Ратаяк, която била в разцвета си в края на ХVІІ и първата половина на ХVІІІ век. На юг от скалата се намират основите на две сгради. Най-западните са риуни на джамия, разрушена през 1875 година. На запад са все още недостатъчно проучени руини от друга сграда. От нея различаваме вход и пейка издълбана в скалата. Целият комплекс е бил заобиколен със стена, която обхваща цялата зона северно от скалата с гробището, едно тюрбе и основите на по-малка структура. На юг от скалата се намира друго гробище, заобиколено със стена, известно като гробището на Ибрахим-бег. Според местните предания и двете гробища са на членовете на фамилията Ченгич-Ратаяк.

Експертна мрежа