Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Аладжа джамия - местност и останки

Аладжа джамия -  местност и останки

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Фоча
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема:
Световно наследство:
СредновековиеИслямски религиозен център

Според знак върху каменна плоча над входа джамията на Хасан паша (Аладжа или “Шарената джамия”) е построена през 1550-51 година. През втората половина на ХVІ век, джамията се спечелва името Аладжа, заради своите рисувани и изваяни декорации (аладжа означава шарен, цветен). Смята се, че през 1588, Али Челеби е бил «хатиб» на Аладжа джамия. Основателят на джамията, Хасан, син на Юсуф Синанудин, е бил надзирател на имперските земи в Босна и Херцеговина. Той умира в Буда на поста дефтердар (Министър на финансите) на града.
Аладжа джамия, символът на града, е разположена на десния бряг на река Чехотине. По времето на своето издигане, комплексът разкривал една отличителна архитектура. Нейните пропорции, геомитричната и флорална декорация са свидителство, че Хасан Назир не е жалил средства, за да издигне храм с уникална красота. Главният строител Рамадан е имал вече зад гърба си опит с 2 други джамии. 36 метрово четириъгълно минаре виртуозно се е издигало над джамията. Основата му била украсена с издълбани украси в арабски стил. Уменията, с които е била изработена каменната декорация на михраба, мимбера, махвила, портала и капителите на портика, а свидитилствали за изключителното майстроство на каменоделеца.
Днес красивата Аладжа джамия е разрушена, но мястото все още пази спомена за величието й.

Съвет на Европа, РПЮИЕ
 Документи