Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Албания

Берат

Берат

За обекта


Коридор: Виа Егнация, Виа Адриатика
Държава: Албания, Берат
Тип: Народна архитектура
Епоха: Ново време
Тема:
Световно наследство:
Ново времеНародна архитектура

Берат е известен със своите къщи от началото на XVIII век. За да добием по-ясна представа, нека отидем на гости на две от тях.
В къщата на семейство Хаджихистаса особено висока художествена стойност има чардакът, който е разположен в центъра на къщата. Много интересни са също каменните стълби и галерията, оформена с аркада и покрита със сводове. За строежа на арките и сводовете е използвана оригинална и майсторска техника.
Втората е къщата на Дуд Мушаджи - рядък пример за жилище с чардак в предната част. Тя е двуетажна, с правоъгълен план. Чардакът е разположен в средата, а от двете му страни има по едно помещение.
Разхождайки се из града можете да видите още много такива примери на този вид архитектурни съкровища - жилищните къщи.

Съвет на ЕвропаДокументи