Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Хърватска

Сплит - исторически комплекс с двореца на Диоклециан

Сплит - исторически комплекс с двореца на Диоклециан

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Хърватска, Сплит
Тип: Древен обект, Исторически град
Епоха: Ново време, Средновековие, Античност
Тема:
Световно наследство: Културно наследство
Ново времеСредновековиеАнтичностДревен обектИсторически градКултурно наследство

Руините на двореца на Диоклециан, построен между края на III в. и началото на IV в. сл. Хр. могат да бъдат открити навсякъде в града. За построяването на катедралата през Средновековието са били използвани материали от древния мавзолей. Романски църкви от XII-XIII в., средновековни фортификации, готически дворци от XV в., ренесансови и барокови резиденции оформят останалата част от защитената зона.

ЮНЕСКО

Сплит, вторият по големина град в Хърватска, днес е сред най-динамичните градове в страната. Разположен на крайбрежието на Централна Далмация, историческото му пристанище е може би най-представителния пътнически терминал в Средиземноморието. Дворецът на Диоклециан е една от най-важните сгради на късната римска архитектура, не само заради степента на съхраненост на оригиналните му елементи и на двореца като цяло, но и заради многото оригинални архитектурни форми, които загатват за бъдещото раннохристиянско, византийско и ранносредновековно изкуство. Дворецът има правоъгълна форма (ок. 215 х 180 м) с две широки улици с аркади, пресичащи се под прав ъгъл (кардо и декуманус). Те водят от центъра на двореца до четирите порти, разположени в средите на четирите страни на правоъгълника. Императорските апартаменти са били разположени в южния квадрант; т.нар. gynaeceum lovensis – военна фабрика за производство на вълнени униформи – заемала северната част. Четирикилометров акведукт доставял обилно количество вода от Ядро близо до Солин. Дворецът първоначално бил укрепен с 16 кули от северната страна, докато южната фасада с монументални аркади и лоджии се издигала директно от морето. Главните улици се събират в центъра на двореца. На юг, по продължение на кардото, се намира Перистилът, чиито източна и западна страни представляват монументални колонади с арки, ориентирани към Протирона и Вестибулума на имераторските апартаменти. Перистилът е бил разположен в центъра на сакралното пространство, обградено със свещена стена (теменос). На изток от него е мавзолея на Диоклециан. В ос с него, в западното сакрално пространство, се намира отлично запазения триъгълен храм на Юпитер с касетиран таван.

Експертна мрежа


Прочети повече за обекта в Листа за Световно наследство на ЮНЕСКО.

Документи