Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Никополис ад Иструм

Никополис ад Иструм

За обекта


Коридор: Дунавски път
Държава: България, Никопол
Тип: Древен обект
Епоха: Античност
Тема: Античност
Световно наследство:
АнтичностАнтичностДревен обект

Археологически резерват "Никополис ад Иструм" се намира на около 20 км северно от град от Велико Търново. Името му е римско и буквално означава Град на победата на Дунава. Древният римски град е основан от император Траян в чест на победата му над даките през 102-106г. Никополис е застроен на чисто поле край река Росица, на място, където плодородните земи се пресичат от важни пътища. В края на 2 и началото на 3 век градът просперирал, а владенията му обхващали обширни територии, където се намирали именията на градската аристокрация. Никополис ад Иструм е бил удостоен с правото да сече монети. Известни са над 900 типа монети с неговото име. Върху тях са представени божества, характерни сгради, градски порти. Градът съществува до началото на 7 в., когато е разрушен от Аварите.
При строителството на Никополис ад Иструм е приложена Хиподамовата система – настланите с големи плочи улици се пресичат по прав ъгъл и са ориентирани по посока север-юг и изток-запад. Под тях римляните изграждат канали за отпадъчни води. В централната част се намира градския площад, някога украсен със статуи на божества, императори и заслужили граждани. Около него са разположени градския съвет, гражданска базилика, малък театър, магазини и други обществени и частни сгради. За градските бани и жилищата е била осигурена свежа вода чрез три водопровода, главният е с дължина 27 км. Градът е укрепен със здрави стени, високи 8 м, опасани с 12 метрови кули. Портите на града били с външна двукрила и вътрешна падаща врата.
По време на археологическите проучвания в древния римски град са открити мраморна статуя на бога на любовта Ерос, бронзова глава на император Гордиан III (238 – 244), множество статуетки, надписи и други. Около Никополис ад Иструм са запазени и над сто надгробни могили. Най-интересните находки са представени в Археологическия музей във Велико Търново.

Експертна мрежаДокументи