Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Гайдарски надсвирвания, с. Гела

Info Sections
Гайдарски надсвирвания, с. Гела

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Гела
Type: Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage:
Intangible HeritageIntangible Heritage

Ежегодно в с. Гела се провеждат надсвирвания с гайди. Традицията идва от миналото,  когато Гела е бил един от центровете на овцевъдството в Родопите.