Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Тракийски рудник край гр. Мадан

Info Sections
Тракийски рудник край гр. Мадан

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, гр. Мадан
Type: Ancient Site, Industrial Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient SiteIndustrial Site

В пещерата Шаренка край гр. Мадан са открити следи от тракийско поселение и рудник. Използвана е в периода VI в. пр. Хр.-VI в. сл. Хр. Там се е извършвало претопяването на рудата, а естествена пукнатина е служила за вентилация.