Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

обработка на метали - медникарство, златарство

Info Sections
обработка на метали - медникарство, златарство

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria,
Type: Intangible Heritage
Epoch:
Theme: Intangible Heritage
World Heritage: Intangible Heritage Masterpieces
Intangible HeritageIntangible HeritageIntangible Heritage Masterpieces

    “...Въпросът за началото на медникарството в Родопите и за развоя му стои в тясна връзка със съществуването на медни руди и добиването на мед в Родопската област.”
    ( добив руди – Ардинско, Давидково, местност Киселичево, с. Тихалево и с. Долно Влахово до Устово)
    Центрове – Неделино, Устово, Златоградско;
    Златарство - От средата на ХIХ век започва да се развива доста добре в Смолянския край. Оформят се два главни центъра - Устово и Райково, от където тръгва майсторлъкът и на фамилиите, упражняващи занаята в Момчиловци, Соколовци, Петково.