Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Църква „Свети Архангел Михаил“

Info Sections
Църква „Свети Архангел Михаил“

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, село Долно Луково
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Построена през 1896 г. Представлява забележителна трикорабна псевдобазилика, иззидана от камък. Върху мраморните фронтони над двата входа са издълбани ктиторски калиграфни надписи на гръцки език. Особен интерес предсталява едро изработената дърворезба на иконостаса.