Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Св. Никола

Info Sections
Св. Никола

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, Смолян,кв. Устово
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Църквата е забележителна с богатата си стенопис и оригинална архитектура построена на мястото на църква вкопана в земята, от времето на Султан Махмуд

Построена през 1836 г. със султански ферман. Трикорабна, с петостенна апсида и нартик пред западната фасада. В края на 19 в. са пристроени два купола.