Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Св. Василий Велики

Info Sections
Св. Василий Велики

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, Асеновград
Type: Christian religious centre
Epoch:
Theme: Christian Monasteries
World Heritage:
Christian MonasteriesChristian religious centre

Храм параклиса "Св. Василий Велики" е параклис към разрушения през храм "Св. Марина". Той датира от XVII век, изцяло разрушен и опожарен от турците. Възстановен отново от своите енориаши. Възстановяването е било завършено на 29 май 1859 година. Това става ясно от мраморната плоча, иззидана отдясно на входа.
Арх. Стоилов споменава за намиращата се на стената на външната лява част на храма зазидана майсторска плоча, с релефни арабески с размери 0.80/0.50 м, които идентифицира като останки от старата изгоряла църква.

Намира се срещу камбанарията на разрушеният храм, към чиято енория е бил.

архитектура

Еднокорабен, едноапсиден, покрит с полуцилиндричен свод. Дебелината на стените е 1 метър. Прави впечатления оскъдната светлина, която прониква вътре, поради липсата на големи прозорци.

икони и стенописи

В "Св. Василий" се намира най-голямата икона на Св. Харлампий. Цялата икона е сребърен обков - ризница. До 1960 година иконата, както и целият иконостас са били в храм "Света Марина", но след нейното разрушаване са били преместени тук.

Таванът и стените са изцяло изписани със светци, пророци и картини от Стария и Новия Завет.