Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / България

Моминско хоро "Пеперуда"

Моминско хоро

За обекта


Коридор: Източен трансбалкански път
Държава: България, село Павелско
Тип: Нематериално наследство
Епоха:
Тема: Нематериално наследство
Световно наследство:
Нематериално наследствоНематериално наследство

Обичаят "Пеперуда" се прави при суша. Две моми водят малко момиче, покрито с качулка, с голям венец от "скреба" на главата: "цялото покрито със скреба,да се не види,върви свита и мълчи".Стопаните посрещат пеперударките на двора и поливат пеперудата с вода. Момичето се изтърсва със ситни прескоци, тежко, в посоките напред и назад. Двете моми пеят:

                "-Пеперудо-рудо, летна пеперуда

                 от двор на двор оди и са Богу моли:

                 -Дай ми, Боже, дай ми адна тъмна мъгла,

                 адна тъмна мъгла и адна ситна роса,

                 да напои земята, да са роди жито,

                 ръжчица, пшенична, да нахрани дечица."