Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Скални ниши, с. Сухово

Info Sections
Скални ниши, с. Сухово

About the site


Corridor: Diagonal Road, Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, с. Сухово
Type: Ancient Site
Epoch:
Theme: Antiquity
World Heritage:
AntiquityAncient Site

"...На около два километра от град Ардино се намират така наречените Орлови скали. На високите скали има издълбани 97 скални ниши с размери 32-45-50. Дълбочината им е 8-12 см. Предполага се, че в тях са поставяни оброчни плочи или глинени съдове, свързани с култа към умрелите. Такива ниши има и в скалите до селата Безводно, Сухово и Дъждовница..." /http://www.ardino.bg/