Cultural Corridors of South East Europe

Heritage by Country / Bulgaria

Крепост Аетос

Info Sections
Крепост Аетос

About the site


Corridor: Eastern Trans-Balkan Road
Country: Bulgaria, между Пампорово и Смолян
Type: Fortress
Epoch:
Theme: Fortresses
World Heritage:
FortressesFortress

Крепост Аетос ( “Кальота”)
Намира се между Пампорово и Смолян край църквата “Свети Пантелеймонт”. Крепостта е построена през VІ в., по време на Първото и Второто Българско царство е ползвана като обикновенно селище без защитни функции, след нашествието на турците е изоставена.
Крепостта Калето над Смолян може да се окаже най-голямата крепост в Средните Родопи.
Основание за това дават последните открития на археолога Дамян Дамянов, който по време на разкопките през 2006 г. се е натъкнал на нов вход в посока север-североизток.От седловината билото на Соколица се раздвоява. Източното било завършва с пет остри внушителни скали. Най-високата от тях се нарича равен камък, защото горната й част е плоско заравнена. При нея се издига византийската крепост, наричана от местните жители Кальота.
В годините на турското нашествие в развалините на крепостта се криели мъжете, а жените и възрастните на Равен камък. По урвестите сипеи полетели камъни, дървета и факли. Обсадените защитниците били обречени на жажда и глад. Така създадената крепост била превзета.