Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Джамията Гази Хусрев Бей в Сараево

Джамията Гази Хусрев Бей в Сараево

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Сараево
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
СредновековиеИслямска култураИслямски религиозен център

Шестнадесети век е „златния век” за развитието на Сараево, отчасти благодарение на появата на Гази Хусрев Бей, най-важният босненски управник от онова време. Чрез даренията си той превръща Сараево в голям град (сехер), известен в цяла Европа. Въпреки че Бегова джамия е най-значителната и поразяваща архитектурна творба сред даренията му, всички те притежават огромна стойност, не само като постройки, но и с ролята си в сложната система на градския център, която в продължение на столетия има важна роля за функционирането на града.
Джамията Гази Хусрев Бей в Сараево, построена през 1530-31 г., представлява зряла реализация на ислямската архитектура. По отношение на пространството тя се счита за най-сложната и обширна джамия в Босна и Херцеговина. Сградата е така пропорционирана, че кубът на основното пространство се извисява, а куполите острани и портикът са значително по-ниски. Този баланс е направен на принципа на равностранния триъгълник. Структурата на джамията е по-сложна и смела в сравнение с други джамии. Декорацията по пандантивите, около вратите, по михраба, мимбара и махфила е направена с голямо познаване на стила. Специфична черта е изявеното минаре, каквото не може да се види другаде в Босна и Херцеговина. То носи характеристиките на ранната константинополска школа.
Архитектът на джамията е неизвестен. Но съдейки по стила и пероида на изграждане в първата фаза на османското управление в Босна, може да се предположи, че сградата не е стоена от местен архитект. Смята се, че строителят е някой от школата на Харудин. Причината е, че по времето, когато е строена, архитектурата на Османската империя е белязана от школата на този велик предшественик на Синан и архитект на Стария мост в Мостар.

Експертна мрежа