Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Джамията Ферхадия

Джамията Ферхадия

За обекта


Коридор: Диагонален път
Държава: Босна и Херцеговина, Баня Лука
Тип: Ислямски религиозен център
Епоха: Средновековие
Тема: Ислямска култура
Световно наследство:
СредновековиеИслямска култураИслямски религиозен център

Ансамбълът на джамията на Ферхад Паша (Ферхадия) е оформял центъра на Баня Лука и се е състоял от: джамията на Ферхад Паша, тюрбето на Ферхад Паша (построено преди 1590 г.), тюрбето на Сафи-кадуна (края на XVII-нач. на XVIII в.), тюрбето на байрактарите (знаменосците) на Ферхад Паша, чешмата, гробището с ограждащите стени и портикът.
Джамията е дарение на Ферхад Паша Соколович. Тя е завършена през 1579 г. Няма записани данни за строителите, издигнали джамията. Смята се, че главният майстор е от Истанбул, от школата на Коджа мимар Синан. Единствената друга джамия в Босна и Херцеговина с подобни характеристики е джамията Гази Хусреф бег в Сараево.
Всички сгради от ансамбъла са разрушени през 1993 г., мястото е изравнено и всички материали – премахнати.

Експертна мрежа