Културните коридори на Югоизточна Европа

Наследство по държава / Босна и Херцеговина

Природен и архитектурен ансамбъл по река Брегава

Природен и архитектурен ансамбъл по река Брегава

За обекта


Коридор: Виа Адриатика
Държава: Босна и Херцеговина, Столац
Тип: Народна архитектура, Индустриален обект
Епоха: Средновековие
Тема: Народна архитектура
Световно наследство:
СредновековиеНародна архитектураНародна архитектураИндустриален обект

Река Брегава със своите постройки и съоръжения – мостове, мелници и чукови мелници над реката – представлява скелетът на градоустройствения силует на Столак.
Мостовете са най-значимите оцеляли съоръжения над река Брегава са: Чуприя (Инат Чуприя) - най-старият оцелял мост над Брегава, който според стила на строеж, се предполага, че датира към средновековието; Подградска Чуприя, за който се предполага, че е строен през началото на ХVІІІ век; мостът в Беговина - най-новият; мостът на Сара Кашикович, който според надписа е строен през 1896г. (това е и най-големият частен мост водещ към Ада с порти за затваряне); малкият мост при лятната резиденция Шарич; и мостът при джамията Али-паша.
Мелниците тук имат почти универсален вид, без съществени разлики в начина на строеж. През 1664г. Евлия Челеби записал в своя дневник, че имало 10 воденици, а през ХVІІІ век имало 180 водни колела на река Брегава. Големината на мелниците се определя от тяхната дължина, която на свой ред зависи от броя на арките, чрез които сградата премоства реката.
Чуковите мелници са обикновено в комбинация с водениците. Като правило включват малка група от сгради, една от които е офисът на чуковата мелница. Там чамовите дъски били удряни. Другата сграда е самата чукова мелница, чиито горен етаж бил използван за сушене на прането през зимата и за други цели през лятото. Простите, лишени от декорация сгради са с чисто утилитарни функции.

Експертна мрежа